Rehabilitació, Enderrocs i Reparació | Rehabilitaciones y Reparaciones

TermThumbnail

Enderroc de caseta al terrat d’un bloc de pisos a Barcelona
Rehabilitació de façana
Enderroc vivenda unifamiliar entre mitgeres
Reparació escullera de pedra
Rehabilitació de casa de pagès. Can dragó
Valla tancament parcel·la a Alp