Estudi d’Arquitectura amb Empresa Constructora pròpia.

Oferim els nostres serveis tant en la vessant d’ ARQUITECTURA on realitzem projectes i portem la direcció d’obres com en la vessant de CONSTRUCTORA on fem construcció i reformes amb un equip propi de paletes i amb contacte amb els millors industrials de cada sector.

Possibilitat de contractar independentment els serveis de CERGAT ARQUITECTES o CERGAT CONSTRUCTORS així com també un servei complert on s’engloba tot sense que això tingui repercussió en el preu final.

L’avantatge d’oferir un servei global, des de la idea fins a la construcció, permet al client un estalvi de temps, evitar problemes de gestió, estalvi econòmic i agilitat en els tràmits.

Treballem tant a LA CERDANYA com a BARCELONA amb opció a reunir-nos aquí o allà i escollir materials d’allà o d’aquí. Com que tenim un peu a cada banda del Cadí evitem els desplaçaments innecessaris dels nostres clients i una major flexibilitat en les trobades.

Estudio de Arquitectura con Empresa Constructora Propia

Ofrecemos nuestros servicios tanto en la vertiente de ARQUITECTURA donde realizamos proyectos y llevamos a cabo la dirección de obra como en la vertiente de CONSTRUCTORA donde construimos y/o reformamos con un equipo de paletas propio i en contacto con los mejores industriales de cada sector.

Posibilidad de contractar independientemente los servicios de CERGAT ARQUITECTOS o de CERGAT CONSTRUCTORES así como también un servicio completo donde se engloba todo sin que ello tenga repercusión en el precio final.

La ventaja de ofrecer un servicio global, desde la idea hasta la construcción, permite al cliente un ahorro de tiempo, evitar problemas de gestión, ahorro económico i agilidad en los trámites.

Trabajamos tanto en LA CERDANYA como en BARCELONA, con opción de reunir-no aquí o allí i escoger materiales de allá o de aquí. Como tenemos un pie en cada lado del Cadí evitamos desplazamientos innecesarios a nuestros clientes i una mayor flexibilidad en los encuentros.

ARQUITECTURA EFICIENT

A CERGAT ARQUITECTES estem molt conscienciats en l’estalvi energètic i l’arquitectura eficient. Es per això que som col·laboradors d’ECOCOCON, un sistema constructiu prefabricat de fusta molt aïllant que et permet viure amb un confort únic i un estalvi energètic molt elevat.

ARQUITECTURA EFICIENTE

A CERGAT ARQUITECTOS estamos muy concienciados del ahorro energético i de la arquitectura eficiente. Por ese motivo somos colaboradores de ECOCOCON, un sistema constructivo prefabricado con madera muy aislante que te permite vivir con un confort único i un ahorro energético muy elevado.