Constructors | Constructores

TermThumbnail

Reforma integral d'apartament a Les Angles
Enderroc de caseta al terrat d’un bloc de pisos a Barcelona
Rehabilitació de façana
Enderroc vivenda unifamiliar entre mitgeres
Reparació escullera de pedra
Rehabilitació de casa de pagès. Can dragó
Construcció heliport de La Molina
Reforma de banya Sant Cugat del Vallès
Reforma de bany i cuina a Puigcerdà
Reforma de bany i canvi de portes a Barcelona