Habitatge unifamiliar i local comercial entre mitgeres a La Cerdanya

Descripción breve:

Hem iniciat les obres del que serà la nostra vivenda particular i el nostre despatx en planta baixa. La planta baixa és amb estructura prefabricada de formigó armat i ala planta de vivenda serà amb el sistema prefabricat ECOCOCON de panells de fusta i palla.

PROJECTE: Construcció de casa unifamiliar aïllada entre mitgeres de planta baixa, planta pis i sotacoberta. La planta baixa es destina a garatge i a local. La planta pis a la vivenda. www.ecococon.com

UBICACIÓ: Prats i Sansor, La Cerdanya

PROJECTE D’ARQUITECTURA: ARIADNA LUESMA VILA

ARQUITECTE TÈCNIC: XAVIER PRAT ROCA

CONSTRUCCIÓ: CERGAT CONSTRUCTORS

ANY: 2017