Rehabilitació, Enderrocs i Reparació | Rehabilitaciones y Reparaciones

Enderroc de caseta al terrat d’un bloc de pisos a Barcelona
Rehabilitació de façana
Enderroc vivenda unifamiliar entre mitgeres
Reparació escullera de pedra
Reparació humitats
Rehabilitació de casa de pagès. Can dragó