Constructors | Constructores

Construcció de barbacoa d’obra
Reforma de bany i pavimentació entrada a Sant Cugat del Vallès
Reforma integral d’un pis a l’eixample de Barcelona
Enderroc de caseta al terrat d’un bloc de pisos a Barcelona
Rehabilitació de façana
Enderroc vivenda unifamiliar entre mitgeres
Reparació escullera de pedra
Reparació humitats
Rehabilitació de casa de pagès. Can dragó
Construcció heliport de La Molina